google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html สักการะสถานที่สำคัญ
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


สักการะสถานที่สำคัญ

This Column Introศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม

เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลาปฏิบัติธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโท ณ บ้านคำบงarticle

อาจารย์ไขศรี ตันศิริ และผู้มีจิตศรัทธา มีวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรม เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้งบโดยประมาณ๒ล้านบาท เพื่อให้ทางวัดและชาวบ้านคำบงสามารถใช้ปฏิบัติธรรม และประกอบกิจกรรมทางศาสนา

อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ บ้านคำบงarticle
อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ บ้านคำบง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดเดิมของหลวงปู่มั่น ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดบ้านคำบง เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ ๒ ปี เป็นวัดเก่าแก่
ร่วมสร้างมหาเจดีย์เก้ายอดarticle

ได้เริ่มดำเนินการออกแบบมหาเจดีย์เก้ายอด  โดยอ.ไขศรี ตันศิริ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ พระมหาธาาาตุนภเมทนนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จ.เชียงใหม่  เมื่อครั้งในหลวงทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา

 

 

 

 

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท