google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)

 

This Column Introเหรียญใบโพธิ์"พระพุทธเมตตา"article

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชน   ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญในการจัดสร้างรูปหล่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้า พ่อแม่ครูอาจารย์ อันมี หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก

 
พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล วัดหนองไคร้article

พระครูสุมนสารคุณ(หลวงปู่ประสาร สุมโน) พร้อมศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก และกัลยาณมิตรทั้งหลาย ต่างมีจิตหวนรำลึกถึงปฏิปทาจริยาสัมมาปฏิบัติของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ซึ่งเป็นศิษย์สายพระกรรมฐานที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันหาทุนจัดสร้าง“พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล" (ผั่น ปาเรสโก)

วัดหนองไคร้article
วัดหนองไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สังกัดคณะสงค์ธรรมยุต มีพื้นที่๑๐๐ไร่๓งาน๖๒ตารางวา  ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๘๒ โดยหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างวัด โดยมีนายโทนคำ ลูกคำ บริจาคที่ดินสำหรับสร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 
การก่อสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคลarticle

เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551  ขณะนั้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานฐานราก และรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท