google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html อุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


อุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา

 

สิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เป็นนิสัย  การอุทิศบุญกุศล และการแผ่เมตตา
 
ภายหลังจากการสวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา หรือการกระทำที่เป็นบุญกุศลใดๆ ให้ตั้งจิตอธิฐานแผ่ส่วนกุศล แผ่เมตตาให้ทุกๆชีวิตในสังสารวัฏ  การให้ทำให้จิตใจของผู้ให้อ่อนโยน  มีเมตตา ลดทอนความโลภ โกรธ หลง ลดอัตตาของตนลง กรรมหนักอาจจะลดเบาลงหากคู่กรรมต่างอธิฐานจิตอโหสิกรรมให้กัน กรรมเบาบางที่เกิดจากความไม่ตั้งใจอาจจะหายไป ความทุกข์กายทุกข์ใจจะลดลง 
 
“ ขอบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์ภาวนา (การใส่บาตรพระสงค์ หรืออื่นๆ) ในครั้งนี้ ส่งผลสำเร็จแด่ บิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ สามีภรรยา บุตร ญาติ พี่น้อง ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติ เหล่าเทวดา พระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ผู้มีพระคุณ ผู้มีอุปการคุณ สรรรพชีวิตทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ทั้ง๓๑ภพภูมิและในทุกๆจักรวาล ขอท่านทั้งหลายเหล่านี้ รับผลบุญมากน้อยตามแต่กำลังของตน ที่มีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ ที่มีสุขขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยก่อไว้ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติ ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรรับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า กรรมอันใดที่ผู้ใดกระทำแก่ข้าพเจ้าไว้ ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมถวายเป็นอภัยทาน ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุปนิสัย มีจิตใจที่มุ่งมั่น และมีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมยิ่งๆขึ้นในทุกๆชาติ ไปจนกว่าจะถึงนิพพาน อย่าไปพบพานอุปสรรค ความทุกข์ยากอดอยาก มีพละกำลังกายกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป “
 
ขอให้ปฏิบัติให้เป็นกิจวัตร จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
วรวิชญ์ สิงหนาท


Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท