google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html ขอเชิญร่วมสร้างสมบุญบารมี
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


เหรียญใบโพธิ์"พระพุทธเมตตา" article

          ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชน   ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญในการจัดสร้างรูปหล่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้า ๔ องค์ เพื่อประดิษฐาน ณ พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก) วัดหนองไคร้  จังหวัดยโสธร โดยมีพระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) เป็นประธานดำเนินการ   โดยมีปณิธานเพื่อให้เป็นศาสนสถานสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเมตตาเผยแพร่พระบรมธรรม  และเพื่อระลึกถึงธรรมะ คำสอนของพระอริยสงฆ์เจ้า  พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้บำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างในศิลาจารวัตรอันงดงาม

คณะศิษยานุศิษย์มีความประสงค์ที่จะร่วมหาทุนจัดสร้าง
๑.     รูปหล่อองค์พระพุทธเมตตา  องค์พระประทาน ขนาดหน้าตัก ๘๐ นิ้ว ตามแบบอย่างที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับว่ามีพระพักตร์งดงาม เปี่ยมด้วยความเมตตา
๒.     รูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้า พ่อแม่ครูอาจารย์ อันมี หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก
          ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามเจตนาศรัทธา และเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ได้มีโอกาสสร้างเสริมบุญบารมีมากยิ่งขึ้น  ทางคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดทำเหรียญใบโพธิ์พระพุทธเมตตา ที่งดงามไม่เหมือนที่ใด สำหรับท่านที่เข้าร่วมหุ้นกันทำบุญในครั้งนี้  
1. กองบุญละ ๙๙๙ บาท ท่านจะได้รับเหรียญใบโพธิ์พระพุทธเมตตา ๒ เหรียญ ๒ ขนาด เนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลือง
2. กองบุญละ ๔๙๙ บาท ท่านจะได้รับเหรียญใบโพธิ์พระพุทธเมตตา ๑ เหรียญ  ขนาดใหญ่เนื้อทองแดงหรือขนาดเล็กเนื้อทองเหลือง
3. ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามเจตนาศรัทธา  
  
รายนามครูบาอาจารย์ เมตตาอธิฐานจิต"เหรียญพระพุทธเมตตา"
      หลวงปู่จาม   มหาปุญโญ อายุ ๑๐๑ ปี
          วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
      หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร อายุ ๘๕ ปี
           วัดป่าสุนทราราม บ้านกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
      หลวงปู่ท่อน ญาณธโร  อายุ ๘๓ ปี
          
วัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
      หลวงปู่ประสาร สุมโน อายุ ๘๐ ปี
          
วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
      หลวงปู่บุญหนา ธัมทินโน 
          
วัดป่าโสตถิผล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
      หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย อายุ ๗๗ ปี
          
วัดถ้ำพณาช้างเผือก อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
      หลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม 
          
วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
    ชมภาพครูบาอาจารย์  PICTUREs.pdf
ความเมตตาที่ครูบาอาจารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ได้เมตตาอธิฐานจิต ไม่อาจพบเห็นได้ง่ายเลย และศิษยานุศิษย์ผู้ดำเนินกาารสร้างเหรียญ ตั้งใจจะทำเพียงรุ่นเดียว เพื่อให้ท่านที่เป็นศิษย์หรือผู้ที่นับถือในวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย  ได้นำกลับไปบูชาน้อมนำจิตในการปฏิบัติธรรม หรือเลือกที่จะฝากให้นำขึ้นบรรจุบนพระเจดีย์ฯได้ตามความต้องการ 
 
 
 
   
    
   
การจัดสร้างมีเพียงรุ่นเดียว ทั้ง2ขนาด มีจำนวนรวม 2000องค์เท่านั้น
โดยสามารถโอนเงิน ชื่อบัญชี
              " กองบุญพระพุทธเมตตา "
ธนาคาร ______ สาขา _______
เลขบัญชี  _______________  (เปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว)
ส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินและที่อยู่  Fax : 02-840-1930
หรือติดต่อ
คุณวรวิชญ์ สิงหนาท 085-1122-422 E-mail : voravitchs@gmail.com
คุณรัตนพล เอี่ยมพริ้ง 084-9363-132  E-mail : poo_338@hotmail.com
 (ขอความกรุณาช่วยค่าส่งทางไปรษณีย์ 50บาท/ชุด)    
Download :
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์บริจาคสมทบ"กองบุญพระพุทธเมตตา" Form Buddhametta.pdf
 
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญบารมีที่ท่านกระทำไว้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสติปัญญา มีอุปนิสัย มีจิตใจที่มุ่งมั่น และมีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด  ยิ่งๆขึ้น ในทุกๆชาติไปจนกว่าจะถึงนิพพาน

 
พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)

พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล วัดหนองไคร้ article
วัดหนองไคร้ article
การก่อสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล articleCopyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท