google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html ติดต่อเรา
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


ติดต่อเรา

ผู้จัดทำ มีเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การสร้างเสริมบำเพ็ญบุญบารมีด้วย ทาน ศิล และเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ให้คงอยู่โดยไม่ถูกบิดเบือนตลอดไป  ท่านที่มีเจตนาเดียวกันและความปรารถนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการดังกล่าวผ่านทางเวปไซต์นี้

ติดต่อ นายวรวิชญ์ สิงหนาท

e-mail : voravitch@hotmail.comCopyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท