google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html Main Menu1
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


เกี่ยวกับเรา

 

เวปไซต์ "พุทธเมตตา"เกิดขึ้นเมื่อ ตุลาคม พ.ศ.2551 ด้วยเงินทุนส่วนตัว
 
เพื่อกราบสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีปณิธานที่จะเผยแพร่พระบรมธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะ คำสอนของพระอริยสงฆ์เจ้า  พระสงฆ์และครูบาอาจารย์ผู้บำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างในศิลวัตรอันงดงาม
 
มีความปรารถนาดีที่จะเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์การสร้างพุทธศาสนสถาน ส่งเสริมการสร้างบุญบารมี ทาน ศิล สมาธิภาวนา และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่โดยไม่ถูกบิดเบือนตลอดไป
 
ด้วยความสุจจริตใจ  มุ่งหวังให้สาธุชนทุกๆท่าน มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม และมีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุดยิ่งๆขึ้นไป


Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท