google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html BuddhaMetta ทาน ศิล สมาธิภาวนา สร้างสมบุญกุศลบารมี นิพพาน
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร article

  ภาพหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

 
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ ชาติภูมิของท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชาตะเมื่อ พ.ศ.2403 มรณะภาพเมื่อ พ.ศ. 2485 ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และเป็นพระวิปัสสนาธุระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยม บุคลิกลักษณะสมบูรณ์ สง่าผ่าเผย เกรงขาม พูดน้อย แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดอะไรมักจะเป็นอย่างนั้น ดังสมัยท่านเดินธุดงค์ไปในท้องถิ่นขอนแก่น ซึ่งเป็นปฐมฤกษ์ที่พระกัมมัฏฐานรุ่นแรกเหยียบย่างเข้าไปสู่ถิ่นนั้น มีประชาชนแตกตื่นเลื่อมใสไปให้ทานทำบุญเป็นจำนวนมาก หลังจากให้ทานแล้วก็ใคร่อยากจะฟังธรรมเทศนาของท่านจึงกล่าวธรรมเป็นคติโดยย่อว่า " การให้ทานใครๆ ก็ให้ทานมามากแล้ว มีผลานิสงส์มากเหมือนกันกัน แค่สู้บวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถไม่ได้ มีอานิสงส์มากกว่าให้ทานนั่นเสียอีก ถ้าใครอยากได้บุญมากขึ้นสวรรค์ไปนิพพานพ้นทุกข์ ก็ควรบวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้ " ปรากฏว่าในค่ำวันนั้นเอง มีญาติโยมชายหญิงบวชชีพร้อมกันร่วมร้อย อย่างน่าอัศจรรย์ ประการหนึ่ง สถานที่แห่งใด ที่ท่านเที่ยวธุดงค์ไปพักชั่วคราว สถานที่แห่งนั้นมักจะกลายเป็นวัดถาวรและเจริญรุ่งเรืองตามมาภายหลัง เช่น พระธาตุพนม ซึ่งแต่ก่อนรกร้างเป็นดง เมื่อท่านเดินรุกมูลเข้าไปพักอาศัยที่นั้นชั่วคราว ให้คนถากถางทำความสะอาดปัดกวาดอย่างดี ครั้นต่อมาภายหลัง ที่นั่นจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธทั่วประเทศมามาจนกระทั่งปัจจุบัน และในทำนองเดียวกัน ก็ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ท่านธุดงค์ผ่านไปพักชั่วคราวแล้วกลายมาเป็นวัดได้รับความเจริญรุ่งเรืองเหลือเป็นอนุสรณ์สำหนับอนุชนรุ่นหลังจนกระทั่งทุกวันนี้
 
โดยพระครูสถิตบุญญารักษ์ ( จากหนังสือ " พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล " รวบรวมโดยคุณพิศิษฐ์ ไสยสมบัติ )
ร่วมรำลึกถึงองค์หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระด้วย " สังฆานุสติ " ภาพถ่ายหลวงปู่เสาร์ ที่ทางผู้ดูแลเว็บได้รวบรวมจากหนังสือต่าง จากเว็บไซต์อื่นๆ และมีผู้ scan ส่งมาให้จำนวนทั้งหมด 10 ภาพ พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของภาพถ่ายนั้นบางภาพเท่าที่สืบทราบอ้างอิงได้ ขอเชิญทุกท่านชมภาพเพื่อรำลึกถึงองค์หลวงปู่ท่าน ณ บัดนี้ครับ
 
1. รูปถ่ายหลวงปู่เสาร์รูปนี้อนุเคราะห์โดยคุณจตุพล อินทรายุธ scan ส่งมาให้จากรูปต้นฉบับที่ตกทอดมาจากคุณปู่เป็นชาวนครพนมซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว คุณพ่อของคุณจตุพลได้ถ่ายทอดความเป็นมาของภาพนี้ว่า ถ่ายที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อคราวองค์ท่านมาเยี่ยมลูกศิษย์ของท่านคือหลวงปู่จันทร์ เขมิโยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2479 แล้วจะเลยไปธุดงค์ยังฝั่งลาวต่อ ครั้งนี้มีหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีติดตามหลวงปู่เสาร์ไปด้วย โอกาสนี้หลวงปู่เทสก์ได้กราบเรียนขอโอกาสหลวงปู่เสาร์ถ่ายรูปไว้เพื่อให้ลูกหลานในภายหลังได้เห็นรูปท่านเป็นสังฆนุสติ เมื่อองค์ท่านอนุญาตแล้วหลวงปู่เทสก์ได้นำช่างถ่ายรูปจากเมืองท่าแขก ประเทศลาว จัดแจงอาสนะ ตาลปัตร ให้หลวงปู่เสาร์ด้วยองค์ท่านเอง โดยที่ตาลปัตรมีการระบุปี พ.ศ. 2479 อีกด้วย แต่มีข้อมูลขัดแย้งกันเล็กน้อยคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2479 หลวงปู่เทสก์ท่านธุดงค์ไปตามหลวงปู่มั่นในจังหวัดเชียงใหม่ จึงอาจไม่ใช่หลวงปู่เทสก์ก็เป็นได้ แต่ตามประวัติหลวงปู่เทสก์ท่านกราบขอหลวงปู่เสาร์ถ่ายในปี พ.ศ. 2472  
2. รูปนี้พบเห็นบ่อยมาก ไม่ทราบความเป็นมา ได้จากซีดีหลวงพ่อชา สุภัทโธ จัดทำโดยวัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
 
3. รูปนี้ยังไม่ค่อยพบเห็นที่ใด ไม่ทราบความเป็นมา scan โดยคุณผู้สังเกต จากหนังสือ " พระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5 " รวบรวมโดย รศ.ดร.ปฐม นิคมานนท์ หน้าที่ 296 ได้ลองสอบถามทาง อ.ปฐมแล้ว ท่านบอกว่าได้จากหนังสือประวัติหลวงปู่เสาร์ ที่คุณพิศิษฐ์ ไสยสมบัติเป็นผู้รวบรวม
 
4.รูปนี้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่ไม่ทราบความเป็นเช่นกัน
 
5. รูปนี้พบเห็นบ่อยเช่นกัน จากหนังสือ " พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล " รวบรวมโดยคุณพิศิษฐ์ ไสยสมบัติได้ระบุความเป็นมาของภาพนี้ว่า" รูปนี้ถ่ายเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตอนองค์พระอาจารย์เสาร์ เดินทางจากบ้านข่าโขม มาพักที่ศาลาหลังเล็กของวัดป่านี้ก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯ ทางรถไฟ ( สถานีรถไฟอยู่ใกล้กับวัดนี้ )ภาพนี้คณะลูกศิษย์ได้อัดถวายให้พระอาจารย์เสาร์ แจกในคราวงานพิธีทอดผ้าป่าที่วัดป่าหนองอ้อ บ้านข่าโคม โดยคณะตัวแทนเจ้าจอมมารดาทับทิม เป็นเจ้าศรัทธาเมื่อกลางปี พ.ศ.๒๔๘๐ "ภาพนี้scanจากหนังสือ " พระปรามาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล " รวบรวมโดย คุณประกิต มหาแถลง
 
6. ภาพนี้ได้เผยแพร่ในช่วง 2 - 3 ปีมานี้ ความเป็นมาของภาพนี้ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดมาโดย พระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อคราวไปงานเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์ ณ วัดแห่งนี้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ท่านได้เล่าว่า ภาพนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัดดอนธาตุ เพราะท่านถ่ายที่วัดนี้ตอนที่ท่านมาจำพรรษาที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 2482 และท่านได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นวัดสุดท้ายในชีวิตของท่าน ปัจจุบันผ้าพรมผินที่ปูนั่งถ่ายภาพนี้ยังจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้เอง ภาพนี้ scanจากหนังสือ " พระปรามาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล " รวบรวมโดย คุณประกิต มหาแถลง
 
7. รูปนี้เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ " ฐานิยตฺเถรวตฺถุ " ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพุธ ฐานิโย โดยในหนังสือได้กล่าวถึงภาพนี้ว่าเป็นภาพที่หลวงพ่อพุธวางไว้บูชาบนหัวที่นอน จากหนังสือ " พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล " รวบรวมโดยคุณพิศิษฐ์ ไสยสมบัติได้อธิบายว่าภาพนี้ได้รับมาจากหลวงพ่อพุธ ซึ่งองค์ท่านเล่าว่ามีญาติโยมทางแถบ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำมาถวายให้ท่านเมื่อปี พ.ศ. 2541
 
8. ภาพนี้ยังเผยแพร่ไม่กว้างขวางนัก ไม่ทราบความเป็นมา ข้าพเจ้าพบครั้งแรกในหนังสือ " บูรพาจารย์ " ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ภาพนี้ scan จากหนังสือ " พระปรามาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล " รวบรวมโดย คุณประกิต มหาแถลง
 
 9. ภาพนี้ยังเผยแพร่ไม่กว้างขวางนัก องค์ท่านอยู่ทางด้านซ้ายมือ ส่วนด้านขวามือ คือ ท่านพระครูญาณโสภิตหรือหลวงปู่มี ญาณมุนี วัดถ้ำซับมือ จ.นครราชสีมา องค์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายมหานิกายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้เคยศึกษาปฏิบัติทั้งจากหลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่น ดั่งที่หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้กล่าวถึงองค์ท่านว่า " ท่านอาจารย์มีน่ะ เรารักเคารพท่านมาก นั่นล่ะ ท่านเข้าในขั้นเพชรน้ำหนึ่งนะ..." ( จากหนังสือ " สังฆรัตนะ " หน้าที่ 12 หัวข้อ " เพชรน้ำหนึ่ง ฝ่ายมหานิกาย " ) ภาพนี้ scan จากหนังสือ " ไก่เขี่ยแก้ว "
 
 10.ภาพนี้ได้จากเว็บ " หลวงตาดอทคอม " องค์ท่านฉายร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ ณ วัดป่าบ้านข่าโคม จ.อุบลราชธานี
 
 
กราบขอบพระคุณ ข้อมูลจาก http://www.luangpumun.org/    เมื่อ 16 พย.2551
 
 พระอริยสงฆ์ และพระครูบาอาจารย์

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต article
หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก article
หลวงปู่ประสาร สุมโนCopyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท