google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


ร่วมสร้างมหาเจดีย์เก้ายอด article

 

 มหาเจดีย์เก้ายอด เสริมสิริพระชนมายุในหลวง 

ณ ศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม จ.เพชรบุรี

ด้เริ่มดำเนินการออกแบบมหาเจดีย์เก้ายอด โดยอ.ไขศรี ตันศิริ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ พระมหาธาาาตุนภเมทนนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จ.เชียงใหม่ เมื่อครั้งในหลวงทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา

ผลงานออกแบบ อ.ไขศรี  ตันศิริ  ผลงานที่ได้ทำถวายพระพุทธศาสนา

 1. พระมหาธาาาตุนภเมทนนีดล เชียงใหม่

 2. พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เชียงใหม่

 3. พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

 4. เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร

 5. เจดีย์พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ หนองคาย

 6. โบสถ์หลวงปู่แหวน สุจิณโน เชียงใหม่

 7. โบสถ์หลวงปู่เทสก์ เทศรังสี หนองคาย

 8. เจดีย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร สกลนคร

 9. เจดีย์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดยรรพตคีรี มุกดาหาร

 10. เจดีย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดสัมมานุสรณ์ เลย

 11. เจดีย์หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส วัดป่าพระสถิตย์ หนองคาย

 12. โบสถ์พระอาจารย์บุญจันทา เชียงใหม่

 13. โบสถ์หลวงพ่อโอภาสี  ระยอง

 14. โบสถ์พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ  สุรินทร์

 15. โบสถ์พระอาจารย์จีรวัส อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์

 16. อาคารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บ้านคำบง อุบลราชธานี

 17. ศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดศรีบุญเรือง อุบลราชธานี

 18. วิหารหลวงปู่พอดี วัดหนองอ้อ จันทบุรี

 19. ปรับปรุงห้องพระพุทธเมตตา มหาบดีมหาวิหาร วัดพุทธคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย

 20. เจดีย์พระพุทธเมตตามหามงคล วัดหนองใคร้  ยโสธร

 21. ศาลาปฏิบัติธรรม ศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม เพชรบุรี

 22. มหาเจดีย์เก้ายอด  ศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม

 อาจารย์ไขศรี ตันศิริ ๐๘๑-๔๙๖-๓๓๐๑

ออกแบบโครงสร้างโดย  นายวรวิชญ์ สิงหนาท ๐๘๕-๑๑๒๒-๔๒๒

ผลงาน นายวรวิชญ์ สิงหนาท

1 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ งานผนังและส่วนหลังคาศาลาการเปรียญเพื่อปฏิบัติธรรม วัดเชาพระทอง
    ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ( พระมหาอารยนันต์ อานันโท )
2 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
    จังหวัดเพชรบุรี ( พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม )
3 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ กุฏิพระอาจารย์ทิวา มูลนิธิพัฒนาจิต เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
4 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีบุญเรือง ( วัดบ้านคำบง ) อำเภอศรีเมืองใหม่
    จังหวัดอุบลราชธานี
5 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ วิหารวัดกุดกะเสียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
6 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ เจดีย์พระพุทธเมตตามหามงคล วัดหนองใคร้ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง
    จังหวัดยโสธร ( หลวงปู่ประสาร สุมโน )
7 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ ปรุบปรุงที่ตั้งองค์พระพุทธเมตตา เจดีย์พุทธคยา เมืองคายา ประเทศอินเดีย
8 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ ปรับปรุงโบสถ์วัดป่าปราสาทจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
9 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดศรีบุญเรือง ( วัดบ้านคำบง )
    อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
10 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ วิหารหลวงพ่อพอดี วัดหนองอ้อ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
11 ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ อาคารบ้านพัก ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
12 อื่นๆ

 

สามารถติดต่อร่วมสมทบทุนได้ที่

 

 

พระครูคัมภึร์ปัญญาวิกรม คณะ๗ วัดอรุณราชวราราม โทร. ๐๘๗-๐๗๙-๑๕๖๗ หรือ

โอนเงินสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น ชื่อบัญชี พระครูคัมภึร์ปัญญาวิกรม เลขที่บัญชี ๐๖๗-๒-๘๘๒๕๒-๔

 

 
สักการะสถานที่สำคัญ

ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม
ศาลาปฏิบัติธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโท ณ บ้านคำบง article
อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ บ้านคำบง articleCopyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท