google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล วัดหนองไคร้ article

 

เจดีย์พุทธเมตตามหามงคล ( ผั่น ปาเรสโก )
ณ วัดหนองใคร้ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ออกแบบเจดีย์โดย อาจารย์ไขศรี ตันศิริ
พระครูสุมนสารคุณ ( หลวงปู่ประสาร สุมโน ) พร้อมศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก และกัลยาณมิตรทั้งหลาย ต่างมีจิตหวนรำลึกถึงปฏิปทาจริยาสัมมาปฏิบัติของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ซึ่งเป็นศิษย์สายพระกรรมฐานที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันหาทุนจัดสร้างเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)” เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้เป็นพุทธสาวกที่สำคัญ ด้วยงบประมาณ ๒๐ ล้านบาทในเบื้องต้น 
·         เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
·         เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา ที่จะได้รับในอนาคต
·         พระอัฐิธาตุตลอดจนอัฎฐบริขารของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก” และพระอัฐิธาตุครูบาอาจารย์
·         พระพุทธรูปหินสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรูปปั้นหุ่นครูบาอาจารย์
·         เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสที่พระองค์ทรงฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖ รอบ และทรงเจริญพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
·         เพื่อเป็นอามิสบูชา ปฏิบัติบูชา และเป็นอนุสรณ์สถาน แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านซึ่งเป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัย และมั่นคงในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอมาจนตลอดชีวิต
·         เพื่อเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมะภาวนา ตามแนวทางหลักพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
“เจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)” วางศิลาฤกษ์เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2551 ประธานประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์โดย หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก ประธานประกอบพิธีฝ่ายฆราวาสโดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์  และประธานจัดงาน โดย พระครูสุมนสารคุณ ( หลวงปู่ประสาร สุมโน)   ศิษยานุศิษย์ แขกผู้มีเกียรติ อาทิ พระครูบาอาจารย์ คณะนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คณะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  คณะโรงพยาบาลยโสธร คณะโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ ผู้จัดโรงทานและพุทธศาสนิกชนนับหมื่น ร่วมในพิธี
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายเป็นวิหารทานสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร ชื่อบัญชี กองทุนสร้างเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก) เลขที่ ๓๑๕-๐-๒๘๑๓๕-๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดหนองใคร้ ๐๔๕-๗๓๗-๓๖๗
พระอ่อน จิรพงษ์ จิรสุโภ ๐๘๑-๐๔๙-๐๔๒๓, ๐๘๑-๒๘๒-๑๕๐๔
พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ๐๘๑-๘๗๖-๔๕๘๘พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)

เหรียญใบโพธิ์"พระพุทธเมตตา" article
วัดหนองไคร้ article
การก่อสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล articleCopyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท