google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html BuddhaMetta ทาน ศิล สมาธิภาวนา สร้างสมบุญกุศลบารมี นิพพาน
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


วัดหนองไคร้ article

  วัดหนองใคร้            

วัดหนองใคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สังกัดคณะสงค์ธรรมยุต มีพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ๓ งาน ๖๒ ตารางวา  ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๘๒ โดยหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างวัด โดยมีนายโทนคำ ลูกคำ บริจาคที่ดินสำหรับสร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑ โดยมีเจ้าอาวาสรายนามนามคือ รูปที่ ๑ หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก รูปที่ ๒ หลวงปู่บัวทอง เรวโต และรูปที่ ๓ พระครูสุมนสารคุณ ( หลวงปู่ประสาร สุมโน ) ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ เป็นต้นมา

วัดหนองใคร้ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญอาทิ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๔ เมตร สูง ๗ เมตร ประดิษฐานไว้ภายในวิหาร ในงานสมโภชเมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๓ โดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธฺมมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร ได้ประทานนามว่า “ พระพิชิตมาร “ และท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุประดิษฐานไว้ที่พระเกศ และบรรจุพระอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต ไว้ที่พระนาภี จำนวนประมาณครึ่งแก้วน้ำปกติ

 พระเดชพระคุณหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก

พระอริยะเจ้าผู้มีวิถีชีวิตและปฏิปทาที่ไม่หยุดนิ่งในความเพียรที่จะเสาะแสวงหาที่สงัดวิเวกเปล่าเปลี่ยว ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๘๐ โดยมี พระโพธิวงศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสุทัศน์ สุทสฺสโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เริ่มแรกท่านศึกษากับท่าน พระอาจารย์สิงห์ ขฺนตยาคโม ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล และ ระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านมีอุบายที่แปลกแต่อุบายนั้นให้ผลในทางบวกเสมอ ท่านมีวิถีญาณยาวไกลสามารถบอกวันตายล่วงหน้าได้ถึง ๒ ปี ในปีพ.ศ.๒๔๙๐ ท่านได้จำพรรษากับหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสฺมปนฺโน ที่วัดบ้านหนองผือ จังหวัดสกลนคร ท่านชอบธุดงค์และท่องเที่ยวอยู่ตามถ้ำเป็นส่วนมาก ตามบันทึกการธุดงค์ของท่านนับได้กว่า ๗๒ ถ้ำ ถ้ำที่ท่านสร้างและอยู่จำพรรษาคือ ถ้ำเอราวัณ อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี และถ้ำพระสบาย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  ท่านบรรลุอุดมธรรมขั้นสูงสุดที่วัดป่าหนองหัวเสือ บ้านโต่งโต้น ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ท่านมรณภาพเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ที่โรงพยาบาลยโสธร สิริอายุ ๗๙ ปี ๑๐ เดือน ๔๙ พรรษา
พระครูสุมนสารคุณ
หลวงปู่ประสาร สุมโน ผู้มากด้วยเมตตา เย็นกายเย็นใจเป็นปกติ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๒ ที่วัดป่าสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และปีพ.ศ.๒๔๙๔ เข้ารับการอุปสมบทที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านเจ้าพระคุณธรรมเจดีย์  เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายานามว่า สุมโน โดยหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เมตตาเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้ ในปีพ.ศ.๒๔๙๖ และได้ออกธุดงค์ติดตามหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ไปทางภาคใต้ร่วมกับกองทัพธรรมหลวงปู่เทสก์ เทสฺรฺงสิพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)

เหรียญใบโพธิ์"พระพุทธเมตตา" article
พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล วัดหนองไคร้ article
การก่อสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล articleCopyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท